Wet DBA definitief van tafel

Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Het regeerakkoord betekent voor zelfstandigen onder andere dat de Wet DBA wordt vervangen. Het kabinet geeft toe dat de Wet DBA, die duidelijkheid moest verschaffen aan...

Kosten voor opzetten mislukte kledingwinkel aftrekbaar

In deze zaak is in geschil de aftrekbaarheid van aanloopkosten. De rechtbank (Rechtbank Den Haag, 19 september 2017, 17/505, ECLI:NL:RBDHA:2017:9854) buigt zich over de vraag of hier sprake is van een bron van inkomen en met name of sprake is van een objectieve...

Dga kan verlies op lening wél in aftrek brengen

Hof Den Bosch heeft op 27 oktober 2016 geoordeeld dat een door een dga aan zijn bv verstrekte lening niet onzakelijk is, ondanks dat de lening is achtergesteld en zekerheden over de terugbetaling ontbraken (nr. 15/00602, ECLI:NL:GHSHE:2016:4810). Het verlies op de...

21% btw voor puzzeltocht buiten attractiepark

Het gelegenheid geven tot deelname aan een puzzeltocht in een vervoermiddel dat ter beschikking wordt gesteld door een exploitant van een attractiepark, waarbij de puzzeltocht buiten het attractiepark plaatsvindt, is belast met 21% btw. Dit heeft de Belastingdienst...